Карачаево-Черкессия
09/2021
GPS координаты:43.276928, 41.807034

Водопад на реке Кичи-Муруджу

Водопад на реке Кичи-Муруджу
 
Водопад на реке Кичи-Муруджу
 
Водопад на реке Кичи-Муруджу