Турин (Turin) - Италия (Italia)
03/2018
GPS:45.066152, 7.705194

 

 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Королевский дворец
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Королевская Кастелло площадь
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Королевская Кастелло площадь
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Королевская Кастелло площадь
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Палаццо Мадама
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Королевский дворец
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Кафедральный собор
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Башня Моле-Антонеллиана
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Церковь Богоматери Утешения
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Дворцовые ворота Порте Палатине
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Дворцовые ворота Порте Палатине
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)
Дворцовые ворота Порте Палатине
Турин (Turin) - Италия (Italia)
 
Турин (Turin) - Италия (Italia)